Nyheder / delårsrapport-for-perioden-1-10-31-12-2017

28.02.2018 - Selskabsmeddelelse

Delårsrapport for perioden 1/10-31/12 2017

Bestyrelsen for Per Aarsleff Holding A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af regnskabsåret 2017/18. Delårsrapporten er ikke revideret eller gennemgået af selskabets revisor.

Resultat af første kvartal

  • Koncernomsætningen steg med 2,9 % til 3.002 mio.
  • Resultat af primær drift (EBIT) blev 107 mio. mod 103 mio. i første kvartal af sidste regnskabsår. Resultatet er som forventet.
  • Anlæg & Byggeri bidrager med et EBIT på 67 mio. (Q1 2016/17: 62 mio.).
  • Rørteknik bidrager med et EBIT på 39 mio. (Q1 2016/17: 31 mio.).
  • Fundering bidrager med et EBIT på 1 mio. (Q1 2016/17: 10 mio.).
  • Koncernens rentebærende nettogæld udgør 123 mio. pr. 31. december 2017.
  • Egenkapitalandelen udgør 40,7 % pr. 31. december 2017.

Forventninger til regnskabsåret 2017/18

Forventningerne til regnskabsåret som helhed er uændrede. EBIT forventes at blive 450 mio. Omsætningen forventes at blive cirka 5 % højere end i regnskabsåret 2016/17.

Relaterede dokumenter


Delårsrapport for perioden 1/10-31/12 2017