Nyheder / delårsrapport-for-perioden-1-10-31-12-2016

24.02.2017 - Selskabsmeddelelse

Delårsrapport for perioden 1/10-31/12 2016

Bestyrelsen for Per Aarsleff Holding A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af regnskabsåret 2016/2017. Delårsrapporten er ikke revideret eller gennemgået af selskabets revisor.

Resultatet af første kvartal:

  • Resultat af primær drift (EBIT) blev 103 mio. mod 123 mio. i første kvartal af sidste regnskabsår. Resultatet er som forventet.
  • Koncernomsætningen blev 2.917 mio. mod 2.555 mio. i første kvartal af sidste regnskabsår.
  • Anlæg & Byggeri bidrager med et EBIT på 62 mio.
  • Rørteknik bidrager med et EBIT på 31 mio.
  • Fundering bidrager med et EBIT på 10 mio.
  • Koncernens rentebærende nettogæld udgør 205 mio. pr. 31. december 2016.
  • Egenkapitalandelen udgør 40,5 % pr. 31. december 2016.

 Forventninger til regnskabsåret 2016/2017:

  • Forventningerne til regnskabsåret som helhed er uændrede. EBIT forventes at blive 430 mio. Omsætningen forventes at blive cirka 5 % højere end i regnskabsåret 2015/2016.

Relaterede dokumenter


Delårsrapport for 1/10-31/12 2016