Nyheder / delårsrapport-for-perioden-1-10-31-12-2015

25.02.2016 - Selskabsmeddelelse

Delårsrapport for perioden 1/10-31/12 2015

 

Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af regnskabsåret 2015/2016. Delårsrapporten er ikke revideret eller gennemgået af selskabets revisor.

Resultat af første kvartal:

  • Resultat før skat blev 119 mio. mod 123 mio. i første kvartal sidste regnskabsår.
  • Koncernomsætningen blev 2.555 mio. og dermed på samme niveau som i første kvartal af sidste regnskabsår.
  • Anlæg & Byggeri bidrager med et resultat før renter på 78 mio.
  • Rørteknik bidrager med et resultat før renter på 31 mio.
  • Fundering bidrager med et resultat før renter på 14 mio.
  • Koncernens rentebærende nettoindestående udgør 435 mio. pr. 31. december 2015.
  • Egenkapitalandelen udgør 43,1 % pr. 31. december 2015.

Forventninger til regnskabsåret 2015/2016:

  • For regnskabsåret forventes et resultat før skat på 430 mio. og et lidt højere aktivitetsniveau sammenlignet med regnskabsåret 2014/2015.
  • Den 7. januar 2016 meddelte konkurrencemyndighederne deres godkendelse af overtagelsen af Hansson & Knudsen A/S, som herefter indgår pr. januar 2016.

 

Relaterede dokumenter


Delårsrapport for 1/10-31/12 2015