Nyheder / delårsrapport-for-perioden-1-10-31-12-2010

25.02.2011 - Selskabsmeddelelse

Delårsrapport for perioden 1/10-31/12 2010

Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af regnskabsåret 2010/2011. Delårsrapporten er ikke revideret eller gennemgået af selskabets revisor.

Resultat af første kvartal:

  • Resultatet før skat blev 48 mio. mod 33 mio. i første kvartal sidste regnskabsår.
  • Koncernomsætningen blev 1.377 mio.
  • Anlæg bidrager med et resultat før renter på 6 mio.
  • Rørteknik bidrager med et resultat før renter på 30 mio.
  • Fundering bidrager med et resultat før renter på 17 mio.
  • Koncernens frie cash flow er 17 mio.

Forventninger til regnskabsåret 2010/2011:

  • Selskabet forventer fortsat, som meddelt ved offentliggørelse af årsrapporten for 2009/2010, et resultat før skat på 120 mio. for hele regnskabsåret 2010/2011.

    Markedet vil fortsat være præget af hård konkurrence. Omsætningen forventes dog at blive væsentligt højere end niveauet for regnskabsåret 2009/2010 og er positivt påvirket af aktiviteten ved etablering af London Array Offshore Wind Farm, men fortsat påvirket af afmatningen og den skarpe konkurrence inden for de generelle anlægsopgaver. 

Relaterede dokumenter


2010-11 Q1 Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal