Nyheder / delårsrapport-for-perioden-1-10-31-12-2009

24.02.2010 - Selskabsmeddelelse

Delårsrapport for perioden 1/10-31/12 2009

Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af regnskabsåret 2009/2010. Delårsrapporten er ikke revideret eller gennemgået af selskabets revisor.

Resultat af første kvartal:

  • Resultatet før skat blev 33 mio. og lever ikke op til forventningerne ved regnskabsårets start.
  • Koncernomsætningen blev 1.178 mio.
  • Anlæg bidrager med et resultat før renter på 14 mio.
  • Rørteknik bidrager med et resultat før renter på 34 mio.
  • Resultat før renter i Fundering udgør et underskud på 12 mio.
  • Likviditeten er forbedret med 45 mio. 

Forventninger til regnskabsåret 2009/2010:

  • Den generelle økonomiske afmatning har påvirket aktiviteten og resultaterne i første kvartal af regnskabsåret mere end forventet i Anlæg og Fundering. Denne effekt forventes at fortsætte i resten af regnskabsåret 2009/2010. Resultatet i andet kvartal vil være væsentligt påvirket af den strenge vinter, som vil medføre et indtægtstab, det endnu ikke er muligt at opgøre. Virksomheden forventer nu et resultat før skat på 80-100 mio. for hele regnskabsåret mod tidligere 140 mio. og et lavere aktivitetsniveau sammenlignet med 2008/2009.

Relaterede dokumenter


Delårsrapport for 1/10-31/12 2009