Nyheder / delårsrapport-for-perioden-1-10-2021-30-6-2022

26.08.2022 - Selskabsmeddelelse

Delårsrapport for perioden 1/10 2021-30/6 2022

Bestyrelsen for Per Aarsleff Holding A/S har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for de første ni måneder. Delårsrapporten er ikke revideret eller reviewet af selskabets revisor. Forventningerne til omsætningsvæksten for helåret er justeret, og derfor fremrykker vi offentliggørelsen af delårsrapporten. 

Hovedpunkter

  • Koncernomsætningen steg med 21,6 % til 12.925 mio.
  • EBIT fra fortsættende aktiviteter på 473 mio. svarende til en EBIT-margin på 3,7 %
  • Høj aktivitet, men et marked præget af prisstigninger og materialeknaphed
  • Alle fem rapporteringssegmenter bidrager med resultater som forventet.
  • Resultater, som i tredje kvartal har været påvirket af de kraftige prisstigninger på materialer og råvarer
  • Fortsat god ordreindgang og en historisk høj ordrebeholdning
  • Cash flow fra driften er fortsat påvirket af stigende arbejdskapital som følge af ændringer i projektsammensætningen. 

Forventninger
Forventningerne til regnskabsårets indtjening er uændrede. EBIT fra fortsættende aktiviteter forventes at blive i størrelsesordenen 700 mio. Forventningerne til omsætningen ændres til en vækst på cirka 20 % mod tidligere cirka 12 %. 

Ændring af finansiel kalender
Som nævnt er offentliggørelsen af delårsrapporten fremrykket fra den 29. august til den 26. august 2022.

Relaterede dokumenter


Delårsrapport for perioden 1/10 2021-30/6 2022