Nyheder / delårsrapport-for-perioden-1-10-2020-31-03-2021

28.05.2021 - Selskabsmeddelelse

Delårsrapport for perioden 1/10 2020-31/03 2021

Bestyrelsen for Per Aarsleff Holding A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første halvår af regnskabsåret 2020/21. Delårsrapporten er ikke revideret eller gennemgået af selskabets revisor.

Hovedpunkter fra første halvår af regnskabsåret 2020/21

  • Koncernomsætningen steg med 6,3 % til 6.949 mio.
  • EBIT på 310 mio. svarende til en EBIT-margin på 4,5 %
  • Anlæg & Byggeri bidrager med et resultat som forventet
  • Fundering har haft et meget højt aktivitetsniveau i seneste kvartal, og resultatet er højere end forventet
  • Rørteknik har som forventet haft et godt første halvår. Dog forventes stærkt stigende råvarepriser at få en negativ effekt på indtjeningen i andet halvår
  • Fortsat stabil ordreindgang
  • Cash flow i seneste kvartal er påvirket af betaling af feriepengeforpligtigelse samt en større aconto-skattebetaling
  • Fortsat begrænset påvirkning fra coronapandemien.

Forventninger til regnskabsåret 2020/21
Forventningerne til regnskabsåret som helhed er uændrede. EBIT forventes at blive i størrelsesordenen 600 mio. Forventningerne til omsætningen ændres til en vækst på cirka 7 % mod tidligere cirka 5 %.

Relaterede dokumenter


Delårsrapport for perioden 1/10 2020-31/03 2021