Nyheder / delårsrapport-for-perioden-1-10-2018-31-03-2019

27.05.2019 - Selskabsmeddelelse

Delårsrapport for perioden 1/10 2018-31/03 2019

Delårsrapport for perioden 1/10 2018-31/03 2019

Bestyrelsen for Per Aarsleff Holding A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første halvår af regnskabsåret 2018/19. Delårsrapporten er ikke revideret eller gennemgået af selskabets revisor.

Resultat af første halvår

  • Koncernomsætningen steg med 15,2 % til 6.374 mio.
  • Resultat af primær drift (EBIT) blev 209 mio. mod 178 mio. i første halvår af sidste regnskabsår. Resultatet er som tidligere oplyst påvirket af, at Aarsleff i første kvartal måtte indregne et uventet tab på 72 mio. som følge af en voldgiftssag vedrørende opførelsen af et biogasanlæg. Selskabets løbende drift i øvrigt er bedre end forventet, og EBIT før indregning af voldgiften er således 281 mio.
  • Anlæg & Byggeri bidrager med et EBIT på 126 mio. (H1 2017/18: 117 mio.). Resultatet af ovennævnte voldgiftssag er indregnet i segmentet i første kvartal af regnskabsåret, og EBIT før indregning af voldgiften er således 198 mio.
  • Rørteknik bidrager med et EBIT på 44 mio. (H1 2017/18: 46 mio.).
  • Fundering bidrager med et EBIT 39 mio. (H1 2017/18: 15 mio.).
  • Koncernens rentebærende nettoindestående udgør 375 mio. pr. 31. marts 2019.

Forventninger til regnskabsåret 2018/19

  • Forventningerne til hele regnskabsåret 2018/19 opjusteres til et EBIT-niveau på 480 mio. Forventningerne blev i en selskabsmeddelelse af 16. januar 2019 som følge af ovennævnte voldgiftskendelse ændret til et EBIT-niveau på 460 mio. mod 530 mio. som oprindeligt udmeldt. Omsætningen forventes at udvise en vækst på cirka 7 % sammenlignet med sidste regnskabsår og er således højere end den tidligere udmeldte omsætningsvækst på cirka 5 %.

Relaterede dokumenter


Delårsrapport for perioden 1/10 2018-31/03 2019