Nyheder / delårsrapport-for-perioden-1-10-2018-30-06-2019

27.08.2019 - Selskabsmeddelelse

Delårsrapport for perioden 1/10 2018-30/06 2019

Bestyrelsen for Per Aarsleff Holding A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for de første ni måneder af regnskabsåret 2018/19. Delårsrapporten er ikke revideret eller gennemgået af selskabets revisor.

Resultat af de første ni måneder

  • Koncernomsætningen steg med 13,3 % til 9.995 mio.
  • Resultat af primær drift (EBIT) blev 377 mio. mod 343 mio. i de første ni måneder af sidste regnskabsår og er som forventet i forhold til seneste udmeldte resultatforventninger. Resultatet er som tidligere oplyst påvirket af, at Aarsleff i første kvartal måtte indregne et uventet tab på 72 mio. som følge af en voldgiftssag vedrørende opførelsen af et biogasanlæg. EBIT før indregning af voldgiften er således 449 mio.
  • Anlæg & Byggeri bidrager med et EBIT på 229 mio. (ni måneder 2017/18: 219 mio.). Resultatet af ovennævnte voldgiftssag er indregnet i segmentet i første kvartal af regnskabsåret, og EBIT før indregning af voldgiften er således 301 mio.
  • Rørteknik bidrager med et EBIT på 66 mio. (ni måneder 2017/18: 76 mio.).
  • Fundering bidrager med et EBIT 82 mio. (ni måneder 2017/18: 48 mio.).
  • Pengestrømme fra driftsaktiviteter udgør 803 mio. (ni måneder 2017/18: 384 mio.).
  • Koncernens rentebærende nettoindestående udgør 384 mio. pr. 30. juni 2019.

Forventninger til regnskabsåret 2018/19

  • For regnskabsåret forventes fortsat et EBIT i størrelsesordenen 480 mio. Forventningerne til omsætningen ændres til en vækst på cirka 10 % mod tidligere cirka 7 %.

Relaterede dokumenter


Delårsrapport for perioden 1/10 2018-30/6 2019