Nyheder / delårsrapport-for-perioden-1-10-2017-31-3-2018

28.05.2018 - Selskabsmeddelelse

Delårsrapport for perioden 1/10 2017-31/3 2018

Bestyrelsen for Per Aarsleff Holding A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første halvår af regnskabsåret 2017/18. Delårsrapporten er ikke revideret eller gennemgået af selskabets revisor.

Resultat af første halvår 

  • Koncernomsætningen steg med 3,7 % til 5.532 mio.
  • EBIT (resultat af primær drift) blev 178 mio. mod 110 mio. i første halvår af sidste regnskabsår. Resultatet er som forventet.
  • Anlæg & Byggeri bidrager med et EBIT på 117 mio. (H1 2016/17: 50 mio.).
  • Rørteknik bidrager med et EBIT på 46 mio. (H1 2016/17: 37 mio.).
  • Fundering bidrager med et EBIT på 15 mio. (H1 2016/17: 23 mio.).
  • Koncernens rentebærende nettogæld udgør 143 mio. pr. 31. marts 2018.
  • Egenkapitalandelen udgør 39,6 % pr. 31. marts 2018.

Forventninger til regnskabsåret 2017/18

  • Forventningerne til regnskabsåret som helhed er uændrede. EBIT forventes at blive 450 mio. Omsætningen forventes at blive cirka 5 % højere end i regnskabsåret 2016/17.

Relaterede dokumenter


Delårsrapport for 1/10 2017-31/3 2018