Nyheder / delårsrapport-for-perioden-1-10-2017-30-6-2018

28.08.2018 - Selskabsmeddelelse

Delårsrapport for perioden 1/10 2017- 30/6 2018

Bestyrelsen for Per Aarsleff Holding A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for de første ni måneder af regnskabsåret 2017/18. Delårsrapporten er ikke revideret eller gennemgået af selskabets revisor.

RESULTAT AF DE FØRSTE NI MÅNEDER

  • Koncernomsætningen steg med 7,1 % til 8.819 mio.
  • EBIT (resultat af primær drift) blev 343 mio. (ni måneder 2016/17: 245 mio.). Resultatet er lidt højere end forventet.
  • Anlæg & Byggeri bidrager med et EBIT på 219 mio. (ni måneder 2016/17: 151 mio.).
  • Rørteknik bidrager med et EBIT på 76 mio. (ni måneder 2016/17: 49 mio.).
  • Fundering bidrager med et EBIT på 48 mio. (ni måneder 2016/17: 46 mio.).
  • Koncernens rentebærende nettogæld udgør 220,1 mio. pr. 30. juni 2018.

FORVENTNINGER TIL REGNSKABSÅRET 2017/18

  • Forventningerne til regnskabsåret som helhed blev i selskabsmeddelelse af 13. august opjusteret til et EBIT-resultat på 470 mio. fra den tidligere udmeldte forventning på 450 mio. Omsætningen forventes at blive cirka 5 % højere end i regnskabsåret 2016/17.

Relaterede dokumenter


Delårsrapport for perioden 1/10 2017-30/6 2018