Nyheder / delårsrapport-for-perioden-1-10-2016-31-3-2017

22.05.2017 - Selskabsmeddelelse

Delårsrapport for perioden 1/10 2016-31/3 2017

Bestyrelsen for Per Aarsleff Holding A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første halvår af regnskabsåret 2016/2017. Delårsrapporten er ikke revideret eller gennemgået af selskabets revisor.

Resultat af første halvår:

  • Resultat af primær drift (EBIT) blev 110 mio. mod 182 mio. i første halvår af sidste regnskabsår. Resultatet lever ikke op til forventningerne.
  • Koncernomsætningen blev 5.333 mio. mod 4.891 mio. i første halvår af sidste regnskabsår.
  • Anlæg & Byggeri bidrager med et EBIT på 50 mio.
  • Rørteknik bidrager med et EBIT på 37 mio.
  • Fundering bidrager med et EBIT på 23 mio.
  • Koncernens rentebærende nettogæld udgør 6 mio. pr. 31. marts 2017.
  • Egenkapitalandelen udgør 40,9 % pr. 31. marts 2017.

Forventninger til regnskabsåret 2016/2017:

Forventningerne til hele regnskabsåret 2016/2017 blev i selskabsmeddelelse af 9. maj 2017 ændret til et EBIT-niveau på 375 mio. fra den tidligere udmeldte forventning på 430 mio. Omsætningen forventes uændret at udvise en vækst på cirka 5 % sammenlignet med sidste regnskabsår. En forventning om en højere indtjening i anden halvdel af regnskabsåret end sidste regnskabsår kan ikke opveje effekten af nedskrivningerne på enkeltstående projekter i første halvår af regnskabsåret. Aarsleff-koncernen oplever generelt positive markedsmuligheder i alle tre segmenter. Der er høj tilbudsaktivitet og en forventning om fortsat høj kapacitetsudnyttelse i produktionen.

Relaterede dokumenter


Delårsrapport for 1/10 2016-31/3 2017