Nyheder / delårsrapport-for-perioden-1-10-2016-30-6-2017

28.08.2017 - Selskabsmeddelelse

Delårsrapport for perioden 1/10 2016-30/6 2017

Bestyrelsen for Per Aarsleff Holding A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for de første ni måneder af regnskabsåret 2016/2017. Delårsrapporten er ikke revideret eller gennemgået af selskabets revisor.

Resultat af de første ni måneder:

  • Resultat af primær drift (EBIT) blev 246 mio. mod 312 mio. i de første ni måneder af sidste regnskabsår.
  • Koncernomsætningen blev 8.234 mio. mod 7.596 mio. samme periode sidste regnskabsår svarende til en stigning på 8,4 %.
  • Anlæg & Byggeri bidrager med et EBIT på 151 mio.
  • Rørteknik bidrager med et EBIT på 49 mio.
  • Fundering bidrager med et EBIT på 46 mio.
  • Koncernens rentebærende nettogæld udgør 302 mio. pr. 30. juni 2017.
  • Egenkapitalandelen udgør 39 % pr. 30. juni 2017.

Forventninger til regnskabsåret 2016/2017:

  • For regnskabsåret forventes fortsat et EBIT-niveau på 375 mio. Forventningerne til omsætningen ændres til en vækst på cirka 6 % mod tidligere cirka 5 %.

 

Relaterede dokumenter


Delårsrapport for 1/10 2016-30/6 2017