Nyheder / delårsrapport-for-perioden-1-10-2015-30-6-2016

29.08.2016 - Selskabsmeddelelse

Delårsrapport for perioden 1/10 2015-30/6 2016

Bestyrelsen for Per Aarsleff Holding A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for de første ni måneder af regnskabsåret 2015/2016. Delårsrapporten er ikke revideret eller gennemgået af selskabets revisor.

Resultat af de første ni måneder:

  • Resultat før skat blev 298 mio. mod 335 mio. i de første ni måneder af sidste regnskabsår.
  • Koncernomsætningen blev 7.596 mio. mod 7.516 mio. samme periode sidste regnskabsår svarende til en stigning på 1 %.
  • Anlæg & Byggeri bidrager med et resultat før renter på 181 mio.
  • Rørteknik bidrager med et resultat før renter på 31 mio.
  • Fundering bidrager med et resultat før renter på 97 mio.
  • Koncernens rentebærende nettogæld udgør 70 mio. pr. 30. juni 2016.
  • Egenkapitalandelen udgør 41,5 % pr. 30. juni 2016.

Forventninger til regnskabsåret 2015/2016:

For regnskabsåret forventes fortsat et resultat før skat på 400 mio. og et samlet aktivitetsniveau som sidste regnskabsår.

Relaterede dokumenter


Delårsrapport for 1/10 2015-30/6 2016