Nyheder / delårsrapport-for-perioden-1-10-2014-31-3-2015

29.05.2015 - Selskabsmeddelelse

Delårsrapport for perioden 1/10 2014-31/3 2015

Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første halvår af regnskabsåret 2014/2015. Delårsrapporten er ikke revideret eller gennemgået af selskabets revisor.

Resultat af første halvår:

  • Resultat før skat blev 190 mio. mod 117 mio. i første halvår sidste regnskabsår.
  • Koncernomsætningen blev 4.798 mio. svarende til en stigning på 26 % i forhold til første halvår sidste regnskabsår.
  • Anlæg bidrager med et resultat før renter på 104 mio.
  • Rørteknik bidrager med et resultat før renter på 49 mio.
  • Fundering bidrager med et resultat før renter på 49 mio.
  • Rentebærende nettoindestående udgør 247 mio. pr. 31. marts 2015.

Forventninger til regnskabsåret 2014/2015:

  • Selskabet forventer nu et resultat før skat på 390 mio. for hele regnskabsåret 2014/2015 mod tidligere 350 mio. Den milde vinter har medført en højere omsætning end forventet ved regnskabsårets begyndelse, og indtjeningen på projekter fortsætter de positive takter. 

Relaterede dokumenter


2014-15 H1 Regnskabsmeddelelse for 1. halvår