Nyheder / delårsrapport-for-perioden-1-10-2014-30-6-2015

27.08.2015 - Selskabsmeddelelse

Delårsrapport for perioden 1/10 2014-30/6 2015

Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for de første ni måneder af regnskabsåret 2014/2015. Delårsrapporten er ikke revideret eller gennemgået af selskabets revisor.

Resultat af de første ni måneder:

  • Resultatet før skat blev 335 mio. mod 225 mio. i de første ni måneder af sidste regnskabsår. Resultatet er væsentligt bedre end forventet ved regnskabsårets begyndelse.
  • Koncernomsætningen blev 7.516 mio. svarende til en stigning på 26 %.
  • Anlæg bidrager med et resultat før renter på 219 mio. Resultatet er væsentligt bedre end forventet ved regnskabsårets begyndelse ikke mindst i tredje kvartal af regnskabsåret. Aktivitetsniveauet har været usædvanligt højt, og indtjeningen på enkeltstående projekter fortsætter de positive takter.
  • Rørteknik bidrager med et resultat før renter på 61 mio.
  • Fundering bidrager med et resultat før renter på 72 mio.
  • Rentebærende nettoindestående udgør 85 mio. pr. 30. juni 2015.

Forventninger til regnskabsåret 2014/2015:

  • Selskabet forventer nu et resultat før skat på 450 mio. mod tidligere 390 mio. For regnskabsåret som helhed forventes en højere vækst end forudset ved regnskabsårets begyndelse, og at de positive takter i indtjeningen på enkeltstående projekter fastholdes.

Relaterede dokumenter


Delårsrapport for perioden 1/10 2014-30/6 2015