Nyheder / delårsrapport-for-perioden-1-10-2013-31-3-2014

28.05.2014 - Selskabsmeddelelse

Delårsrapport for perioden 1/10 2013-31/3 2014

Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første halvår af regnskabsåret 2013/2014. Delårsrapporten er ikke revideret eller gennemgået af selskabets revisor.

Resultat af første halvår:

  • Resultatet før skat blev 117 mio. mod 84 mio. i første halvår sidste regnskabsår.
  • Koncernomsætningen blev 3.808 mio.
  • Anlæg bidrager med et resultat før renter på 72 mio.
  • Rørteknik bidrager med et resultat før renter på 27 mio.
  • Fundering bidrager med et resultat før renter på 27 mio.
  • Rentebærende nettogæld udgør 178 mio. pr. 31. marts 2014.

Forventninger til regnskabsåret 2013/2014:

  • Selskabet fastholder forventningen om et resultat før skat på 260 mio. for hele regnskabsåret 2013/2014.

Relaterede dokumenter


2013-14 Q2 Regnskabsmeddelelse for 1. halvår