Nyheder / delårsrapport-for-perioden-1-10-2012-30-6-2013

28.08.2013 - Selskabsmeddelelse

Delårsrapport for perioden 1/10 2012-30/6 2013

Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for de første ni måneder af regnskabsåret 2012/2013. Delårsrapporten er ikke revideret eller gennemgået af selskabets revisor.

Resultat af de første ni måneder:

  • Resultatet før skat blev 132 mio. mod 112 mio. i de første ni måneder af sidste regnskabsår.
  • Koncernomsætningen blev 5.341 mio.
  • Anlæg bidrager med et resultat før renter på 61 mio.
  • Rørteknik bidrager med et resultat før renter på 46 mio.
  • Fundering bidrager med et resultat før renter på 35 mio.
  • Rentebærende nettogæld udgør 355 mio. pr. 30. juni 2013.

Køb af 50 % aktiepost i tysk No-Dig-selskab gør Aarsleff til eneaktionær:

  • Per Aarsleff A/S har i tredje kvartal af regnskabsåret købt Aegion Corporation USA’s aktiepost i Insituform Rohrsanierungstechniken GmbH i Nürnberg. Aarsleff er hermed eneaktionær i det tyske No-Dig-selskab, som med virkning fra 1. juni 2013 indgår i Rørtekniks segmentresultat som et 100 procent ejet datterselskab. Selskabet opererer herefter under navnet Aarsleff Rohrsanierung GmbH. Den årlige omsætning er på godt 500 millioner kroner, og anskaffelsessummen udgør 14 millioner euro kontant. Der henvises i øvrigt til fondsbørsmeddelelse af 26. juni 2013.

Forventninger til regnskabsåret 2012/2013:

  • Per Aarsleff A/S forventer nu et resultat før skat på 180 mio. for hele regnskabsåret 2012/2013 mod tidligere 200 mio.

Relaterede dokumenter


Delårsrapport for perioden 1/10 2012-30/6 2013