Nyheder / delårsrapport-for-perioden-1-10-2011-30-6-2012

29.08.2012 - Selskabsmeddelelse

Delårsrapport for perioden 1/10 2011-30/6 2012

Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for de første ni måneder af regnskabsåret 2011/2012. Delårsrapporten er ikke revideret eller gennemgået af selskabets revisor.

Resultat af de første ni måneder:

  • Resultatet før skat blev 112 mio. mod 88 mio. i de første ni måneder sidste regnskabsår.
  • Koncernomsætningen blev 4.905 mio.
  • Anlæg bidrager med et resultat før renter på 67 mio.
  • Rørteknik bidrager med et resultat før renter på 46 mio.
  • Fundering bidrager med et resultat før renter på 12 mio.

Forventninger til regnskabsåret 2011/2012:

  • Selskabet forventer nu et resultat før skat på 160 mio. for hele regnskabsåret mod tidligere 180 mio. Nedjusteringen kan henføres til betydeligt vanskeligere forhold for en del af Funderings udenlandske aktiviteter end forventet ved årets begyndelse. Beløbsmæssigt svarer justeringen til en ikke prognosticeret nedskrivning af grunde og bygninger i Funderings datterselskab i England som følge af fortsat vanskelig drift.

Relaterede dokumenter


Delårsrapport for perioden 1/10 2011-30/6 2012