Nyheder / delårsrapport-for-perioden-1-10-2008-30-6-2009

28.08.2009 - Selskabsmeddelelse

Delårsrapport for perioden 1/10 2008-30/6 2009

Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for de første ni måneder af regnskabsåret 2008/2009. Delårsrapporten er ikke revideret eller gennemgået af selskabets revisor.

Resultat af de første ni måneder:

  • Resultatet før skat blev 181 mio.
  • Koncernomsætningen blev 3.646 mio.
  • Anlæg bidrager med et resultat før renter på 95 mio.
  • Rørteknik bidrager med et resultat før renter på 49 mio.
  • Fundering bidrager med et resultat før renter på 51 mio.
  • Pengestrømmene fra drifts- og investeringsaktiviteter udgør et positivt cash flow på 118 mio.

Forventninger til regnskabsåret 2008/2009: 

  • Virksomheden forventer fortsat et resultat før skat i niveauet 200 mio. Dette indebærer et lavere resultat for fjerde kvartal sammenlignet med sidste regnskabsår. Årsagen er, at den økonomiske krise nu påvirker koncernens aktiviteter.

Relaterede dokumenter


Delårsrapport for perioden 1/10 2008-30/6 2009