Nyheder / delårsrapport-for-perioden-1-10-2007-30-6-2008

28.08.2008 - Selskabsmeddelelse

Delårsrapport for perioden 1/10 2007–30/6 2008

Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for de første ni måneder af regnskabsåret 2007/2008. Delårsrapporten er ikke revideret eller gennemgået af selskabets revisor.

Resultat af de første ni måneder:

  • Resultatet før skat blev 209 mio.
  • Koncernomsætningen blev 3.952 mio.
  • Anlæg bidrager med et resultat før renter på 129 mio.
  • Rørteknik bidrager med et resultat før renter på 16 mio.
  • Fundering bidrager med et resultat før renter på 78 mio.
  • Pengestrømme fra driften fratrukket investeringer udgør 33 mio.

Forventninger til regnskabsåret 2007/2008:

  • For 2007/2008 forventes fortsat et resultat før skat på 250 mio.

Relaterede dokumenter


Rapport for de første ni måneder af 2007/2008