Nyheder / csr-rapport-2019-20

21.12.2020

CSR-rapport 2019/20

Med vores CSR-arbejde ønsker vi at understøtte og accelerere positive udviklingsmuligheder og samtidig begrænse – og hvor det er muligt også eliminere – de negative indvirkninger på vores omgivelser, som findes i vores værdikæde.

FN’s verdensmål er fortsat et centralt grundlag for vores bestræbelser inden for CSR, og vi har koncentreret vores indsats på syv af de 17 mål.

Som i tidligere år er rapporten centreret rundt om vores fem strategiske hovedområder inden for CSR; miljø og klima, medarbejdere, samfundet omkring os, eksterne samarbejdspartnere samt ligestilling og mangfoldighed.

Direktionen i Aarsleff-koncernen ser det som en af vores vigtigste opgaver at skabe gode rammer for, at alle bliver motiveret og inspireret til at bidrage til den videre vej mod målene. Det er ikke et valg, om man vil påtage sig samfundsansvar og udvise bæredygtig adfærd – det er en selvfølge, som tillige skærper vores bevidsthed om ansvarlighed både hos os selv og i resten af værdikæden. Transformation mod bæredygtighed giver ikke kun store udfordringer for virksomheder, men indeholder også store muligheder.

Relaterede dokumenter


CSR-rapport 2019-20