Nyheder / csr-rapport-2017-18

14.05.2019

CSR-rapport 2017/18

I Aarsleff-koncernen ønsker vi at arbejde med og rapportere om de CSR-forhold, som samlet set skaber størst værdi for samfundet, vores interessenter, vores ejere og virksomheden selv.

2017/18 har været et aktivt og positivt år for vores virksomhed – både når vi måler på de økonomiske resultater, som i vores årsrapport, og på CSR, som i denne rapport.

CSR-rapporten redegør for, hvordan Aarsleff-koncernen bidrager til FN’s 17 verdensmål, og vi har i år skabt direkte koblinger mellem de væsentligste emner i vores CSR-væsentlighedsanalyse og rapportens enkelte afsnit.

Rapporten beskriver vores vigtigste mål inden for hvert hovedområde, og man kan for hvert af områderne læse om, hvor langt vi er nået med at opfylde målene.

Vi har fastholdt rapportens grundstruktur i disse fem strategiske hovedområder:

  • Miljø og klima
  • Medarbejdere
  • Samfundet omkring os
  • Eksterne samarbejdspartnere
  • Ligestilling.

Fastholdelse af hovedområderne giver læseren det bedste grundlag for at følge vores udvikling over tid.

I lighed med tidligere år kan man i CSR-rapporten blandt andet læse om vores politikker, principper og strategier, om vores konkrete tiltag i regnskabsåret, om skabte resultater og om de forventede resultater fremover.

Du kan finde vores CSR-rapport for 2017/18 her.