Nyheder / aktietilbagekøb-uge-51-2021

23.12.2021 - Selskabsmeddelelse

Aktietilbagekøb uge 51 2021

Den 28. juni 2021 iværksatte Per Aarsleff Holding A/S et aktietilbagekøbsprogram som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 9 af 28. maj 2021. I henhold til programmet vil Per Aarsleff Holding A/S i perioden frem til 1. april 2022 tilbagekøbe egne B-aktier for op til en maksimal værdi af 125 millioner kroner, dog maksimalt 500.000 stk. B-aktier. Programmet gennemføres i henhold til "Safe Harbour"-bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 samt Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052.

 

Handelsdag

Tilbagekøbt
antal

Gennemsnitlig handelskurs

Beløb DKK

126: 20. december 2021

1.720

271,18

466.435,96

127: 21. december 2021

2.327

288,17

670.566,01

128: 22. december 2021

1.865

297,75

555.296,48

Akkumuleret for handelsdag 126-128

5.912

286,25

1.692.298,45

I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet 

299.824

278,90

83.620.980,99

 

Oplysninger om de enkelte transaktioner foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet fremgår af vedhæftede bilag.

Relaterede dokumenter


Share repurchase specification week 51 2021