Nyheder / aktietilbagekøb-uge-46-2022

21.11.2022 - Selskabsmeddelelse

Aktietilbagekøb uge 46 2022

Den 28. juni 2021 iværksatte Per Aarsleff Holding A/S et aktietilbagekøbsprogram som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 9 af 28. maj 2021. Den 25. februar 2022 blev programmet øget og forlænget jf. selskabsmeddelelse nr. 27, og frem til 1. marts 2023 vil Per Aarsleff Holding A/S tilbagekøbe egne B-aktier for op til en maksimal værdi af 325 millioner kroner, dog maksimalt 1.300.000 stk. B-aktier. Programmet gennemføres i henhold til "Safe Harbour"-bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 samt Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052.

Handelsdag

Tilbagekøbt
antal

Gennemsnitlig handelskurs

Beløb DKK

337: 14. november 2022

4.256

221,52

942.783,16

338: 15. november 2022

4.140

219,81

910.024,99

339: 16. november 2022

4.700

216,98

1.019.790,02

340: 17. november 2022

4.870

216,85

1.056.055,12

341: 18. november 2022

5.868

219,04

1.285.353,71

Akkumuleret for handelsdag 337-341

23.834

218,76

5.214.007,00

I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet 

966.460

247,56

239.259.842,93

 

Oplysninger om de enkelte transaktioner foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet fremgår af vedhæftede bilag.