Nyheder / aktietilbagekøb-uge-46-2021

22.11.2021 - Selskabsmeddelelse

Aktietilbagekøb uge 46 2021

Den 28. juni 2021 iværksatte Per Aarsleff Holding A/S et aktietilbagekøbsprogram som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 9 af 28. maj 2021. I henhold til programmet vil Per Aarsleff Holding A/S i perioden frem til 1. april 2022 tilbagekøbe egne B-aktier for op til en maksimal værdi af 125 millioner kroner, dog maksimalt 500.000 stk. B-aktier. Programmet gennemføres i henhold til "Safe Harbour"-bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 samt Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052.

 

Handelsdag

Tilbagekøbt
antal

Gennemsnitlig handelskurs

Beløb DKK

101: 15. november 2021

2.524

290,05

732.078,88

102: 16. november 2021

2.861

288,08

824.196,02

103: 17. november 2021

2.259

289,38

653.720,49

104: 18. november 2021

2.715

289,58

786.209,43

105: 19. november 2021

2.271

286,16

649.878,44

Akkumuleret for handelsdag 101-105 

12.630

288,68

3.646.083,26

I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet 

239.948

279,35

67.030.368,59

 

Oplysninger om de enkelte transaktioner foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet fremgår af vedhæftede bilag.