Nyheder / aktietilbagekøb-uge-45-2022

14.11.2022 - Selskabsmeddelelse

Aktietilbagekøb uge 45 2022

Den 28. juni 2021 iværksatte Per Aarsleff Holding A/S et aktietilbagekøbsprogram som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 9 af 28. maj 2021. Den 25. februar 2022 blev programmet øget og forlænget jf. selskabsmeddelelse nr. 27, og frem til 1. marts 2023 vil Per Aarsleff Holding A/S tilbagekøbe egne B-aktier for op til en maksimal værdi af 325 millioner kroner, dog maksimalt 1.300.000 stk. B-aktier. Programmet gennemføres i henhold til "Safe Harbour"-bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 samt Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052.

Handelsdag

Tilbagekøbt
antal

Gennemsnitlig handelskurs

Beløb DKK

332: 7. november 2022

3.214

219,17

704.410,13

333: 8. november 2022

2.514

222,62

559.675,98

334: 9. november 2022

5.574

222,45

1.239.913,45

335: 10. november 2022

5.400

218,44

1.179.554,94

336: 11. november 2022

6.000

222,23

1.333.395,00

Akkumuleret for handelsdag 332-336

22.702

220,99

5.016.949,50

I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet 

942.626

248,29

234.045.835,92

 

Oplysninger om de enkelte transaktioner foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet fremgår af vedhæftede bilag.