Nyheder / aktietilbagekøb-uge-45-2021

15.11.2021 - Selskabsmeddelelse

Aktietilbagekøb uge 45 2021

Den 28. juni 2021 iværksatte Per Aarsleff Holding A/S et aktietilbagekøbsprogram som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 9 af 28. maj 2021. I henhold til programmet vil Per Aarsleff Holding A/S i perioden frem til 1. april 2022 tilbagekøbe egne B-aktier for op til en maksimal værdi af 125 millioner kroner, dog maksimalt 500.000 stk. B-aktier. Programmet gennemføres i henhold til "Safe Harbour"-bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 samt Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052.

 

Handelsdag

Tilbagekøbt
antal

Gennemsnitlig handelskurs

Beløb DKK

96: 8. november 2021

2.094

283,60

593.863,01

97: 9. november 2021

2.630

282,02

741.710,50

98: 10. november 2021

1.428

287,13

410.014,50

99: 11. november 2021

2.151

292,16

628.436,59

100: 12. november 2021

2.867

292,08

837.397,09

Akkumuleret for handelsdag 96-100 

11.170

287,50

3.211.421,68

I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet 

227.318

278,84

63.384.285,33

 

Oplysninger om de enkelte transaktioner foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet fremgår af vedhæftede bilag.