Nyheder / aktietilbagekøb-uge-44-2022

07.11.2022 - Selskabsmeddelelse

Aktietilbagekøb uge 44 2022


Den 28. juni 2021 iværksatte Per Aarsleff Holding A/S et aktietilbagekøbsprogram som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 9 af 28. maj 2021. Den 25. februar 2022 blev programmet øget og forlænget jf. selskabsmeddelelse nr. 27, og frem til 1. marts 2023 vil Per Aarsleff Holding A/S tilbagekøbe egne B-aktier for op til en maksimal værdi af 325 millioner kroner, dog maksimalt 1.300.000 stk. B-aktier. Programmet gennemføres i henhold til "Safe Harbour"-bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 samt Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052.

Handelsdag

Tilbagekøbt
antal

Gennemsnitlig handelskurs

Beløb DKK

327: 31. oktober 2022

3.535

211,75

748.521,05

328: 1. november 2022

7.579

213,34

1.616.888,70

329: 2. november 2022

5.114

212,15

1.084.946,86

330: 3. november 2022

4.930

212,27

1.046.469,90

331: 4. november 2022

4.350

214,64

933.680,09

Akkumuleret for handelsdag 327-331

25.508

212,89

5.430.506,60

I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet 

919.924

248,97

229.028.886,43

 

Oplysninger om de enkelte transaktioner foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet fremgår af vedhæftede bilag.