Nyheder / aktietilbagekøb-uge-39

25.09.2018 - Selskabsmeddelelse

Aktietilbagekøb uge 39

Den 3. september 2018 iværksatte Per Aarsleff Holding A/S et aktietilbagekøbsprogram som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 14 af 31. august 2018. I henhold til programmet vil Per Aarsleff Holding A/S i perioden frem til 2. november 2018 tilbagekøbe egne B-aktier for op til en maksimal værdi af 30 millioner kroner, dog maksimalt 104.359 stk. B-aktier. Programmet gennemføres i henhold til "Safe Harbour"-bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 samt Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052.

Efter nedenstående transaktioner i uge 39 har vi tilbagekøbt 104.359 stk. B-aktier, og derfor er programmet afsluttet den 24. september 2018.

Handelsdag

Tilbagekøbt
antal

Gennemsnitlig handelskurs

Beløb DKK

I alt seneste meddelelse

100.621

252,68

25.424.794

16: 24. september 2018

3.738

246,38

920.958

I alt akkumuleret i uge 39

3.738

246,38

920.958

I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet 

104.359

252,45

26.345.752

 

Per Aarsleff Holding A/S ejer herefter i alt 2.369.359 stk. B-aktier a nominelt 2 kr., svarende til 10,41 % af selskabets aktiekapital. Det samlede antal B-aktier i virksomheden er 21.300.000 inklusive egne aktier.

Oplysninger om de enkelte transaktioner foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet fremgår af vedhæftede bilag.

Relaterede dokumenter


Week 39 Share repurchase specification