Nyheder / aktietilbagekøb-uge-38

20.09.2019 - Selskabsmeddelelse

Aktietilbagekøb uge 38

Den 2. september 2019 iværksatte Per Aarsleff Holding A/S et aktietilbagekøbsprogram som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 8 af 27. august 2019. I henhold til programmet vil Per Aarsleff Holding A/S i perioden frem til 1. november 2019 tilbagekøbe egne B-aktier for op til en maksimal værdi af 30 millioner kroner, dog maksimalt 106.397 stk. B-aktier. Programmet gennemføres i henhold til "Safe Harbour"-bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 samt Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052.

Efter nedenstående transaktioner i uge 38 har vi tilbagekøbt 106.397 stk. B-aktier, og derfor er programmet afsluttet den 20. september 2019.

Handelsdag

Tilbagekøbt
antal

Gennemsnitlig handelskurs

Beløb DKK

I alt seneste meddelelse

65.100

241,6718

15.732.835,17

11: 16. september 2019

9.172

237,9254

2.182.251,77

12: 17. september 2019

10.000

234,7034

2.347.034,00

13: 18. september 2019

8.000

234,4063

1.875.250,40

14: 19. september 2019

9.866

231,6256

2.285.218,17

15: 20. september 2019

4.259

231,8966

987.647,62

I alt akkumuleret i uge 38

41.297

234,3367

9.677.401,96

I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet 

106.397

238,8248

25.410.237,13

 

Per Aarsleff Holding A/S ejer herefter i alt 2.475.668 stk. B-aktier a nominelt 2 kr., svarende til 11.63 % af selskabets aktiekapital. Det samlede antal B-aktier i virksomheden er 21.300.000 inklusive egne aktier. Oplysninger om de enkelte transaktioner foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet fremgår af vedhæftede bilag.

Relaterede dokumenter


Week 38 Share repurchase specification