Nyheder / aktietilbagekøb-uge-37-2022

19.09.2022 - Selskabsmeddelelse

Aktietilbagekøb uge 37 2022

Den 28. juni 2021 iværksatte Per Aarsleff Holding A/S et aktietilbagekøbsprogram som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 9 af 28. maj 2021. Den 25. februar 2022 blev programmet øget og forlænget jf. selskabsmeddelelse nr. 27, og frem til 1. marts 2023 vil Per Aarsleff Holding A/S tilbagekøbe egne B-aktier for op til en maksimal værdi af 325 millioner kroner, dog maksimalt 1.300.000 stk. B-aktier. Programmet gennemføres i henhold til "Safe Harbour"-bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 samt Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052.

 

Handelsdag

Tilbagekøbt
antal

Gennemsnitlig handelskurs

Beløb DKK

292: 12. september 2022

3.331

222,05

739.653,88

293: 13. september 2022

4.443

220,43

979.383,82

294: 14. september 2022

4.796

218,29

1.046.928,91

295: 15. september 2022

5.750

220,57

1.268.264,28

296: 16. september 2022

1.967

215,94

424.758,50

Akkumuleret for handelsdag 292-296

20.287

219,80

4.458.989,39

I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet 

727.620

262,85

191.252.728,80

 

Oplysninger om de enkelte transaktioner foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet fremgår af vedhæftede bilag.

Relaterede dokumenter


Share repurchase specification week 37 2022