Nyheder / aktietilbagekøb-uge-37-2021

20.09.2021 - Selskabsmeddelelse

Aktietilbagekøb uge 37 2021

Den 28. juni 2021 iværksatte Per Aarsleff Holding A/S et aktietilbagekøbsprogram som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 9 af 28. maj 2021. I henhold til programmet vil Per Aarsleff Holding A/S i perioden frem til 1. april 2022 tilbagekøbe egne B-aktier for op til en maksimal værdi af 125 millioner kroner, dog maksimalt 500.000 stk. B-aktier. Programmet gennemføres i henhold til "Safe Harbour"-bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 samt Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052.

 

Handelsdag

Tilbagekøbt
antal

Gennemsnitlig handelskurs

Beløb DKK

56: 13. september 2021

2.582

279,71

722.202,96

57: 14. september 2021

2.129

275,90

587.393,02

58: 15. september 2021

2.494

275,90

688.082,88

59: 16. september 2021

2.399

275,78

661.603,42

60: 17. september 2021

2.284

276,55

631.646,60

Akkumuleret for handelsdag 56-60 

11.888

276,83

3.290.928,86

I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet 

135.718

281,84

38.250.188,81

 

Oplysninger om de enkelte transaktioner foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet fremgår af vedhæftede bilag.

Relaterede dokumenter


Share repurchase specification week 37 2021