Nyheder / aktietilbagekøb-uge-37

17.09.2018 - Selskabsmeddelelse

Aktietilbagekøb uge 37

Den 3. september 2018 iværksatte Per Aarsleff Holding A/S et aktietilbagekøbsprogram som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 14 af 31. august 2018. I henhold til programmet vil Per Aarsleff Holding A/S i perioden frem til 2. november 2018 tilbagekøbe egne B-aktier for op til en maksimal værdi af 30 millioner kroner, dog maksimalt 104.359 stk. B-aktier. Programmet gennemføres i henhold til "Safe Harbour"-bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 samt Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052.

Handelsdag

Tilbagekøbt
antal

Gennemsnitlig handelskurs

Beløb DKK

I alt seneste meddelelse

41.550

255,39

10.611.636

6: 10. september 2018

6.156

254,34

1.565.734

7: 11. september 2018

8.758

255,26

2.235.604

8: 12. september 2018

7.650

250,24

1.914.331

9: 13. september 2018

7.000

252,00

1.764.000

10: 14. september 2018

1.000

250,52

250.519

I alt akkumuleret i uge 37

30.564

252,92

7.730.188

I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet 

72.114

254,34

18.341.824

 

Oplysninger om de enkelte transaktioner foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet fremgår af vedhæftede bilag.

Relaterede dokumenter


Week 37 Share repurchase specification