Nyheder / aktietilbagekøb-uge-36-2022

12.09.2022 - Selskabsmeddelelse

Aktietilbagekøb uge 36 2022

Den 28. juni 2021 iværksatte Per Aarsleff Holding A/S et aktietilbagekøbsprogram som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 9 af 28. maj 2021. Den 25. februar 2022 blev programmet øget og forlænget jf. selskabsmeddelelse nr. 27, og frem til 1. marts 2023 vil Per Aarsleff Holding A/S tilbagekøbe egne B-aktier for op til en maksimal værdi af 325 millioner kroner, dog maksimalt 1.300.000 stk. B-aktier. Programmet gennemføres i henhold til "Safe Harbour"-bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 samt Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052.

 

Handelsdag

Tilbagekøbt
antal

Gennemsnitlig handelskurs

Beløb DKK

287: 5. september 2022

1.793

206,31

369.911,50

288: 6. september 2022

3.069

207,93

638.150,06

289: 7. september 2022

1.106

208,49

230.592,48

290: 8. september 2022

2.936

213,92

628.064,13

291: 9. september 2022

807

218,27

176.145,99

Akkumuleret for handelsdag 287-291

9.711

210,37

2.042.864,16

I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet 

707.333

264,08

186.793.739,41

 

Oplysninger om de enkelte transaktioner foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet fremgår af vedhæftede bilag.

Relaterede dokumenter


Share repurchase specification week 36 2022