Nyheder / aktietilbagekøb-uge-36

09.09.2019 - Selskabsmeddelelse

Aktietilbagekøb uge 36

Den 2. september 2019 iværksatte Per Aarsleff Holding A/S et aktietilbagekøbsprogram som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 8 af 27. august 2019. I henhold til programmet vil Per Aarsleff Holding A/S i perioden frem til 1. november 2019 tilbagekøbe egne B-aktier for op til en maksimal værdi af 30 millioner kroner, dog maksimalt 106.397 stk. B-aktier. Programmet gennemføres i henhold til "Safe Harbour"-bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 samt Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052.

 

Handelsdag

Tilbagekøbt
antal

Gennemsnitlig handelskurs

Beløb DKK

1: 2. september 2019

5.000

241,3623

1.206.811,50

2: 3. september 2019

5.000

242,3875

1.211.937,50

3: 4. september 2019

4.000

243,1273

972.509,20

4: 5. september 2019

4.000

248,0218

982.087,20

5: 6. september 2019

4.000

246,625

986.500,00

Akkumuleret for handelsdag 1-5 

22.000

243,2385

5.369.845,40

 

Oplysninger om de enkelte transaktioner foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet fremgår af vedhæftede bilag.

Relaterede dokumenter


Week 36 Share repurchase specification