Nyheder / aktietilbagekøb-uge-36

10.09.2018 - Selskabsmeddelelse

Aktietilbagekøb uge 36

Den 3. september 2018 iværksatte Per Aarsleff Holding A/S et aktietilbagekøbsprogram som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 14 af 31. august 2018. I henhold til programmet vil Per Aarsleff Holding A/S i perioden frem til 2. november 2018 tilbagekøbe egne B-aktier for op til en maksimal værdi af 30 millioner kroner, dog maksimalt 104.359 stk. B-aktier. Programmet gennemføres i henhold til "Safe Harbour"-bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 samt Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052.

 

Handelsdag

Tilbagekøbt
antal

Gennemsnitlig handelskurs

Beløb DKK

1: 3. september 2018

9.300

257,50

2.394.750

2: 4. september 2018

5.250

255,90

1.343.500

3: 5. september 2018

9.000

254,54

2.290.828

4: 6. september 2018

9.000

254,67

2.292.040

5: 7. september 2018

9.000

254,50

2.290.518

Akkumuleret for handelsdag 1-5    

41.550

255,39

10.611636

 

Oplysninger om de enkelte transaktioner foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet fremgår af vedhæftede bilag.

Relaterede dokumenter


Week 36 Share repurchase specification