Nyheder / aktietilbagekøb-uge-35-2022

05.09.2022 - Selskabsmeddelelse

Aktietilbagekøb uge 35 2022

Den 28. juni 2021 iværksatte Per Aarsleff Holding A/S et aktietilbagekøbsprogram som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 9 af 28. maj 2021. Den 25. februar 2022 blev programmet øget og forlænget jf. selskabsmeddelelse nr. 27, og frem til 1. marts 2023 vil Per Aarsleff Holding A/S tilbagekøbe egne B-aktier for op til en maksimal værdi af 325 millioner kroner, dog maksimalt 1.300.000 stk. B-aktier. Programmet gennemføres i henhold til "Safe Harbour"-bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 samt Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052.

 

Handelsdag

Tilbagekøbt
antal

Gennemsnitlig handelskurs

Beløb DKK

282: 29. august 2022

2.737

214,22

586.311,11

283: 30. august 2022

4.000

214,84

859.344,00

284: 31. august 2022

2.980

211,17

629.285,41

285: 1. september 2022

3.533

207,62

733.506,97

286: 2. september 2022

1.502

207,83

312.160,96

Akkumuleret for handelsdag 282-286

14.752

211,54

3.120.608,45

I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet 

697.622

264,83

184.750.875,25

 

Oplysninger om de enkelte transaktioner foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet fremgår af vedhæftede bilag.

Relaterede dokumenter


Share repurchase specification week 35 2022