Nyheder / aktietilbagekøb-uge-35-2021

06.09.2021 - Selskabsmeddelelse

Aktietilbagekøb uge 35 2021

Den 28. juni 2021 iværksatte Per Aarsleff Holding A/S et aktietilbagekøbsprogram som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 9 af 28. maj 2021. I henhold til programmet vil Per Aarsleff Holding A/S i perioden frem til 1. april 2022 tilbagekøbe egne B-aktier for op til en maksimal værdi af 125 millioner kroner, dog maksimalt 500.000 stk. B-aktier. Programmet gennemføres i henhold til "Safe Harbour"-bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 samt Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052.  

Handelsdag

Tilbagekøbt
antal

Gennemsnitlig handelskurs

Beløb DKK

46: 30. august 2021

3000

293,07

879.222,90

47: 31. august 2021

2044

294,17

601.282,05

48: 1. september 2021

2855

297,39

849.062,44

49: 2. september 2021

2542

293,35

745.701,55

50: 3. september 2021

2823

295,00

832.786,41

Akkumuleret for handelsdag 46-50 

13.264

294,64

3.908.055,35

I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet 

111.152

281,79

31.321.032,95

 

Oplysninger om de enkelte transaktioner foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet fremgår af vedhæftede bilag.

Relaterede dokumenter


Share repurchase specification week 35 2021