Nyheder / aktietilbagekøb-uge-34-2021

30.08.2021 - Selskabsmeddelelse

Aktietilbagekøb uge 34 2021

Den 28. juni 2021 iværksatte Per Aarsleff Holding A/S et aktietilbagekøbsprogram som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 9 af 28. maj 2021. I henhold til programmet vil Per Aarsleff Holding A/S i perioden frem til 1. april 2022 tilbagekøbe egne B-aktier for op til en maksimal værdi af 125 millioner kroner, dog maksimalt 500.000 stk. B-aktier. Programmet gennemføres i henhold til "Safe Harbour"-bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 samt Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052.

 

Handelsdag

Tilbagekøbt
antal

Gennemsnitlig handelskurs

Beløb DKK

41: 23. august 2021

1.796

281,55

505.670,45

42: 24. august 2021

2.825

280,63

792.778,06

43: 25. august 2021

3.000

281,87

845.609,10

44: 26. august 2021

2.354

293,43

690.744,58

45: 27. august 2021

2.681

293,29

786.315,05

Akkumuleret for handelsdag 41-45 

12.656

286,12

3.621.117,23

I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet 

97.888

280,04

27.412.977,60

 

Oplysninger om de enkelte transaktioner foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet fremgår af vedhæftede bilag.

Relaterede dokumenter


Share repurchase specification week 34 2021