Nyheder / aktietilbagekøb-uge-3-2023

23.01.2023

Aktietilbagekøb uge 3 2023

Den 28. juni 2021 iværksatte Per Aarsleff Holding A/S et aktietilbagekøbsprogram som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 9 af 28. maj 2021. Den 25. februar 2022 blev programmet øget og forlænget jf. selskabsmeddelelse nr. 27, og frem til 1. marts 2023 vil Per Aarsleff Holding A/S tilbagekøbe egne B-aktier for op til en maksimal værdi af 325 millioner kroner, dog maksimalt 1.300.000 stk. B-aktier. Programmet gennemføres i henhold til "Safe Harbour"-bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 samt Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052.

Handelsdag

Tilbagekøbt
antal

Gennemsnitlig handelskurs

Beløb DKK

375: 16. januar 2023

4.231

292,99

1.239.650,00

376: 17. januar 2023

9.778

291,52

2.850.518,74

377: 18. januar 2023

4.304

293,46

1.263.050,98

378: 19. januar 2023

5.200

292,16

1.519.214,84

379: 20. januar 2023

6.108

292,94

1.789.304,40

Akkumuleret for handelsdag 375-379

29.621

292,42

8.661.738,95

I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet 

1.149.474

250,03

287.403.697,75

 

Oplysninger om de enkelte transaktioner foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet fremgår af vedhæftede bilag.