Nyheder / aktietilbagekøb-uge-28-2021

19.07.2021 - Selskabsmeddelelse

Aktietilbagekøb uge 28 2021

Den 28. juni 2021 iværksatte Per Aarsleff Holding A/S et aktietilbagekøbsprogram som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 9 af 28. maj 2021. I henhold til programmet vil Per Aarsleff Holding A/S i perioden frem til 1. april 2022 tilbagekøbe egne B-aktier for op til en maksimal værdi af 125 millioner kroner, dog maksimalt 500.000 stk. B-aktier. Programmet gennemføres i henhold til "Safe Harbour"-bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 samt Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052.

Handelsdag

Tilbagekøbt
antal

Gennemsnitlig handelskurs

Beløb DKK

11: 12. juli 2021

2.592

282,22

731.519,42

12: 13. juli 2021

2.195

285,10

625.790,55

13: 14. juli 2021

2.356

279,74

659.074,98

14: 15. juli 2021

2.425

276,11

669.555,60

15: 16. juli 2021

2.327

273,83

637.207,99

Akkumuleret for handelsdag 11-15 

11.895

279,37

3.323.148,54

I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet 

31.018

282,62

8.766.452,09

 

Oplysninger om de enkelte transaktioner foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet fremgår af vedhæftede bilag.

Relaterede dokumenter


Share repurchase specification week 28 2021