Nyheder / aktietilbagekøb-uge-27-2022

11.07.2022 - Selskabsmeddelelse

Aktietilbagekøb uge 27 2022

Den 28. juni 2021 iværksatte Per Aarsleff Holding A/S et aktietilbagekøbsprogram som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 9 af 28. maj 2021. Den 25. februar 2022 blev programmet øget og forlænget jf. selskabsmeddelelse nr. 27, og frem til 1. marts 2023 vil Per Aarsleff Holding A/S tilbagekøbe egne B-aktier for op til en maksimal værdi af 325 millioner kroner, dog maksimalt 1.300.000 stk. B-aktier. Programmet gennemføres i henhold til "Safe Harbour"-bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 samt Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052. 

Handelsdag

Tilbagekøbt
antal

Gennemsnitlig handelskurs

Beløb DKK

252: 4. juli 2022

2.932

213,64

626.395,12

253: 5. juli 2022

2.175

211,51

460.035,99

254: 6. juli 2022

2.893

209,62

606.437,89

255: 7. juli 2022

1.798

211,38

380.059,98

256: 8. juli 2022

2.156

215,64

464.925,45

Akkumuleret for handelsdag 252-256

11.954

212,30

2.537.854,43

I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet 

618.744

270,61

164.437.848,37


Oplysninger om de enkelte transaktioner foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet fremgår af vedhæftede bilag.