Nyheder / aktietilbagekøb-uge-27-2021

12.07.2021 - Selskabsmeddelelse

Aktietilbagekøb uge 27 2021

Den 28. juni 2021 iværksatte Per Aarsleff Holding A/S et aktietilbagekøbsprogram som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 9 af 28. maj 2021. I henhold til programmet vil Per Aarsleff Holding A/S i perioden frem til 1. april 2022 tilbagekøbe egne B-aktier for op til en maksimal værdi af 125 millioner kroner, dog maksimalt 500.000 stk. B-aktier. Programmet gennemføres i henhold til "Safe Harbour"-bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 samt Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052.

Handelsdag

Tilbagekøbt
antal

Gennemsnitlig handelskurs

Beløb DKK

6: 5. juli 2021

1.064

289,33

307.852,01

7: 6. juli 2021

2.124

292,56

621.388,94

8: 7. juli 2021

1.906

295,41

563.047,08

9: 8. juli 2021

2.631

290,10

763.249,94

10: 9. juli 2021

2.054

285,10

585.596,02

Akkumuleret for handelsdag 6-10 

9.779

290,53

2.841.133,99

I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet 

19.123

284,65

5.443.303,55

 

Oplysninger om de enkelte transaktioner foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet fremgår af vedhæftede bilag.

Relaterede dokumenter


Share repurchase specification week 27 2021