Nyheder / aktietilbagekøb-uge-25-2024

24.06.2024 - Selskabsmeddelelse

Aktietilbagekøb uge 25 2024

Den 3. juni 2024 iværksatte Per Aarsleff Holding A/S et aktietilbagekøbsprogram som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 12 af 28. maj 2024.

I henhold til programmet vil Per Aarsleff Holding A/S i perioden frem til 31. maj 2025 tilbagekøbe egne B-aktier for op til en maksimal værdi af 150 millioner kroner, dog maksimalt 550.000 stk.
B-aktier.

Programmet gennemføres i henhold til "Safe Harbour"-bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 samt Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052.

Handelsdag

Tilbagekøbt
antal

Gennemsnitlig handelskurs

Beløb DKK

10: 17. juni 2024

2.104

385,01

810.069,46

11: 18. juni 2024

3.600

391,17

1.408.212,36

12: 19. juni 2024

3.497

394,65

1.380.076,01

13: 20. juni 2024

3.600

394,38

1.419.763,68

14: 21. juni 2024

3.600

388,03

1.396.901,16

Akkumuleret for handelsdag 10-14 

16.401

391,14

6.415.022,67

Oplysninger om de enkelte transaktioner foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet fremgår af vedhæftede bilag.