Nyheder / aktietilbagekøb-uge-24-2022

20.06.2022 - Selskabsmeddelelse

Aktietilbagekøb uge 24 2022

Den 28. juni 2021 iværksatte Per Aarsleff Holding A/S et aktietilbagekøbsprogram som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 9 af 28. maj 2021. Den 25. februar 2022 blev programmet øget og forlænget jf. selskabsmeddelelse nr. 27, og frem til 1. marts 2023 vil Per Aarsleff Holding A/S tilbagekøbe egne B-aktier for op til en maksimal værdi af 325 millioner kroner, dog maksimalt 1.300.000 stk. B-aktier. Programmet gennemføres i henhold til "Safe Harbour"-bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 samt Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052.

 

Handelsdag

Tilbagekøbt
antal

Gennemsnitlig handelskurs

Beløb DKK

237: 13. juni 2022

3.253

224,69

730.907,46

238: 14. juni 2022

2.842

219,40

623.522,86

239: 15. juni 2022

3.000

220,42

661.256,10

240: 16. juni 2022

2.872

216,32

621.279,94

241: 17. juni 2022

2.909

218,69

636.177,94

Akkumuleret for handelsdag 237-241

14.876

220,03

3.273.144,31

I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet 

581.290

274,17

159.372.882,18

 

Oplysninger om de enkelte transaktioner foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet fremgår af vedhæftede bilag.

Relaterede dokumenter


Share repurchase specification week 24 2022