Nyheder / aktietilbagekøb-uge-2-2023

16.01.2023 - Selskabsmeddelelse

Aktietilbagekøb uge 2 2023

Den 28. juni 2021 iværksatte Per Aarsleff Holding A/S et aktietilbagekøbsprogram som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 9 af 28. maj 2021. Den 25. februar 2022 blev programmet øget og forlænget jf. selskabsmeddelelse nr. 27, og frem til 1. marts 2023 vil Per Aarsleff Holding A/S tilbagekøbe egne B-aktier for op til en maksimal værdi af 325 millioner kroner, dog maksimalt 1.300.000 stk. B-aktier. Programmet gennemføres i henhold til "Safe Harbour"-bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 samt Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052.

Handelsdag

Tilbagekøbt
antal

Gennemsnitlig handelskurs

Beløb DKK

370: 9. januar 2023

10.077

290,48

2.927.125,64

371: 10. januar 2023

9.911

285,35

2.828.079,07

372: 11. januar 2023

8.784

286,15

2.513.560,05

373: 12. januar 2023

8.285

286,26

2.371.669,90

374: 13. januar 2023

8.658

289,22

2.504.059,83

Akkumuleret for handelsdag 370-374

45.715

287,53

13.144.494,50

I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet 

1.119.853

248,91

278.741.958,80

 

Oplysninger om de enkelte transaktioner foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet fremgår af vedhæftede bilag.