Nyheder / aktietilbagekøb-uge-18-2022

09.05.2022 - Selskabsmeddelelse

Aktietilbagekøb uge 18 2022

Den 28. juni 2021 iværksatte Per Aarsleff Holding A/S et aktietilbagekøbsprogram som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 9 af 28. maj 2021. Den 25. februar 2022 blev programmet øget og forlænget jf. selskabsmeddelelse nr. 27, og frem til 1. marts 2023 vil Per Aarsleff Holding A/S tilbagekøbe egne B-aktier for op til en maksimal værdi af 325 millioner kroner, dog maksimalt 1.300.000 stk. B-aktier. Programmet gennemføres i henhold til "Safe Harbour"-bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 samt Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052.

 

Handelsdag

Tilbagekøbt
antal

Gennemsnitlig handelskurs

Beløb DKK

211: 2. maj 2022

2.693

267,60

720.640,88

212: 3. maj 2022

1.935

274,36

530.882,92

213: 4. maj 2022

1.946

272,81

530.882,42

214: 5. maj 2022

3.500

270,48

946.669,15

215: 6. maj 2022

2.186

264,51

578.207,93

Akkumuleret for handelsdag 211-215

12.260

269,76

3.307.283,30

I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet 

505.821

278,33

140.783.484,30

 

Oplysninger om de enkelte transaktioner foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet fremgår af vedhæftede bilag.