Nyheder / aktietilbagekøb-uge-16-2022

25.04.2022 - Selskabsmeddelelse

Aktietilbagekøb uge 16 2022

Den 28. juni 2021 iværksatte Per Aarsleff Holding A/S et aktietilbagekøbsprogram som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 9 af 28. maj 2021. Den 25. februar 2022 blev programmet øget og forlænget jf. selskabsmeddelelse nr. 27, og frem til 1. marts 2023 vil Per Aarsleff Holding A/S tilbagekøbe egne B-aktier for op til en maksimal værdi af 325 millioner kroner, dog maksimalt 1.300.000 stk. B-aktier. Programmet gennemføres i henhold til "Safe Harbour"-bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 samt Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052.

 

Handelsdag

Tilbagekøbt
antal

Gennemsnitlig handelskurs

Beløb DKK

202: 19. april 2022

3.500

284,97

997.405,50

203: 20. april 2022

2.831

282,82

800.660,02

204: 21. april 2022

3.383

282,51

955.739,45

205: 22. april 2022

3.366

271,47

913.757,59

Akkumuleret for handelsdag 202-205 13.080

280,39

3.667.562,56

I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet 

478.764

278,74

133.451.508,90

 

Oplysninger om de enkelte transaktioner foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet fremgår af vedhæftede bilag.

Relaterede dokumenter


Share repurchase specification week 16 2022