Nyheder / aktietilbagekøb-uge-15-2022

19.04.2022 - Selskabsmeddelelse

Aktietilbagekøb uge 15 2022

Den 28. juni 2021 iværksatte Per Aarsleff Holding A/S et aktietilbagekøbsprogram som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 9 af 28. maj 2021. Den 25. februar 2022 blev programmet øget og forlænget jf. selskabsmeddelelse nr. 27, og frem til 1. marts 2023 vil Per Aarsleff Holding A/S tilbagekøbe egne B-aktier for op til en maksimal værdi af 325 millioner kroner, dog maksimalt 1.300.000 stk. B-aktier. Programmet gennemføres i henhold til "Safe Harbour"-bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 samt Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052.

 

Handelsdag

Tilbagekøbt
antal

Gennemsnitlig handelskurs

Beløb DKK

199: 11. april 2022

2.529

258,41

653.517,63

200: 12. april 2022

2.081

255,18

531.037,90

201: 13. april 2022

2.926

254,63

745.043,58

Akkumuleret for handelsdag 199-201

7.536

                   256,05

1.929.599,11

I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet 

465.684

278,70

129.783.946,34

 

Oplysninger om de enkelte transaktioner foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet fremgår af vedhæftede bilag.

Relaterede dokumenter


Share repurchase specification week 15 2022