Nyheder / aktietilbagekøb-uge-1-2023

09.01.2023 - Selskabsmeddelelse

Aktietilbagekøb uge 1 2023

Den 28. juni 2021 iværksatte Per Aarsleff Holding A/S et aktietilbagekøbsprogram som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 9 af 28. maj 2021. Den 25. februar 2022 blev programmet øget og forlænget jf. selskabsmeddelelse nr. 27, og frem til 1. marts 2023 vil Per Aarsleff Holding A/S tilbagekøbe egne B-aktier for op til en maksimal værdi af 325 millioner kroner, dog maksimalt 1.300.000 stk. B-aktier. Programmet gennemføres i henhold til "Safe Harbour"-bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 samt Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052.

Handelsdag

Tilbagekøbt
antal

Gennemsnitlig handelskurs

Beløb DKK

365: 2. januar 2023

4.784

267,63

1.280.349,57

366: 3. januar 2023

9.000

269,75

2.427.746,40

367: 4. januar 2023

5.745

277,07

1.591.754,51

368: 5. januar 2023

5.585

281,92

1.574.534,93

369: 6. januar 2023

5.853

287,03

1.680.014,10

Akkumuleret for handelsdag 365-369

30.967

276,24

8.554.399,51

I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet 

1.074.138

247,27

265.597.464,31

 

Oplysninger om de enkelte transaktioner foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet fremgår af vedhæftede bilag.